PAF

Palme Anlatım Föyü

  • Konu anlatımında gereksiz ya da eksik bilgiler olmamasına dikkat edilmiştir. Amacımız konuların temel özelliklerini hatırlatmak, takıldığınız noktalarda bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlamak için kısa bilgiler vermektir.
  • Her konunun temel bilgileri verildikten sonra konuları pekiştirici nitelikte olan örnek sorulara yer verilmiştir. Örnek soru ve etkinlikleri yaparak çözümlerini inceleyebilirsiniz.
  • Konu çalışma Testleri (KÇT) konuda yer alan tüm kazanımları içeren ve beceri temelli yeni nesil sorulardan (mantık-muhakeme ve yorum yapabilecekleri sorular) oluşur. İlgili konunun PISA ve TIMSS tarzı sorularla değerlendirilmesi yapılır.
  • Her föyün son sayfasında yer alan ödev çalışma testimiz bir yandan konunun pekişmesini sağlarken bir yandan da öğrencilerimizin analiz etme, yorumlama, grafik-şekil okuma becerisini arttırıp, muhakeme gücünü sorgulamaya yönelik MEB kazanım temelli soruları içermektedir.


PSF

Palme Soru Föyü

  • Tamamı video çözümlü olan testlerimiz konuda yer alan tüm kazanımları içeren ve beceri temelli yeni nesil sorulardan (mantık-muhakeme ve yorum yapabilecekleri sorular) oluşur. Ayrıca PISA / TIMSS tarzı sorularla da desteklenir. Böylece öğrencilerimizi yeni sınav sistemine de hazırlamada katkıda bulunmuş olunur.


POT

Palme Okul Testleri

  • Sorular bir sıra gözetilerek ayrıntılı bir şekilde hücre hücre planlanarak sınıflandırılmış ve alt başlıklar buna göre düzenlenmiştir. Böylece uzun süre beklemeksizin soru çözme imkanı sağlanarak konuların pekiştirilmesi amaçlanmıştır.
  • Ayrıca gerek sınavlara hazırlık, gerekse okula yardımcı kaynak olarak kullanabileceğiniz bu testlerimizde, “Yeni Nesil Sorular” dediğimiz; sıradanlıktan uzak, yaratıcı ve özgün muhakeme gücüne sahip akıl yürütme becerilerini arttırıcı, sayısal mantığı geliştirici sorularla başarınızın kalıcı olması hedeflenmiş olup, zorlandığınız soruların sesli çözümlerine ulaşabilmek için her testin üzerinde “KAREKOD” uygulaması vardır.