Değerli Öğretmenlerimiz ve Okul Yöneticilerimiz,
Türk eğitim dünyasına 35 yıldır yüzlerce akademik yayın ve yardımcı ders kitabı kazandıran Palme Yayınevi, edindiği tecrübe ve kurumsal kültür ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yepyeni bir kurumsal seti okullarımızın hizmetine sunmaktan gurur duymaktadır.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında 8. Sınıflar için LGS ve 12. sınıflar için TYT - AYT setleri hazırlanmıştır. Bu setler 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar için de tamamlanmış olacaktır.

İletişim ve bilişim teknolojilerindeki yenilikler, günlük hayatımızın vazgeçilmez birer parçası hâline gelirken akıllı telefonlarla her an ve her yerde, istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. 2020’nin baharında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, dijital materyallerin ve uzaktan eğitimin önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Ancak, şu gerçek unutulmamalıdır ki edinilen bilginin beceriye ve deneyime dönüştürülmesi için öğretmenin rolü ve öğrencilerin sınıf ortamındaki etkileşimi çok önemlidir.

Bilgi; sınıf ortamında, öğretmenlerin gözetiminde paylaşıldıkça ve tartışıldıkça öğrencilerin çok daha verimli bir şekilde öğrendiği bir gerçektir. İşte bu noktadan hareketle Palme Yayın Kurulu, dijital ve basılı materyaller arasında bir dengenin olması gerektiğine karar vermiş ve bunları mükemmel bir şekilde bütünleştiren “PALME KURUMSAL BAŞARI SETİ” ni hazırlamıştır.

PALME KURUMSAL BAŞARI SETİ 4 temel yayından oluşmaktadır:
PAF (Palme Anlatım Föyü): MEB kazanımlarına sadık kalınarak konuların temel özellikleri kısa ve öz olarak verilir. Bilgiler; örnek sorular, konu çalışma testleri ve ödev çalışma testleri ile pekiştirilir.
PSF (Palme Soru Föyü): Beceri temelli yeni nesil sorularla desteklenen bu kitapla öğrencilerin bilgileri geliştirilir ve öğrenciler, hem okul sınavlarında hem de LGS, TYT ve AYT sınavlarında çıkabilecek sorularla tanıştırılır.
POT (Palme Okul Testleri): Bu testlerle (yaprak testler) sınavlara hazırlık aşamasına geçiş sağlanır. Kurumsal Deneme Sınavları: Gerçek LGS, TYT ve AYT formatı ve tekniği ile hazırlanan deneme sınavları sayesinde öğrencilerin kurum içinde değerlendirmesi objektif bir şekilde gerçekleştirilir.
Set içindeki tüm yayınların ortak özelliği QR kod okutmalı ve video çözümlü olmasıdır.
PALME KURUMSAL BAŞARI SETİ, lise ve üniversiteye hazırlık aşamasında şimdiye kadar sunulmuş en yenilikçi ve sonuç odaklı özel kullanımıyla öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler için de teknolojik ayrıcalıklar sunmaktadır.
PALME KURUMSAL BAŞARI SETİ’nin öğrenci ve öğretmenlerimize faydalı olmasını diliyoruz.